Välkommen till Sparreholms Båtklubb!

Föreningens ändamål och syfte är (hämtat ur stadgarna):

 • Att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande.
 • Att genom utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv ungdoms- och fritidsverksamhet.
 • Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
 • Att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionala förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
 • Att sjölivet skall inriktas på en utveckling av individer positivt såväl psykiskt som i socialt och kulturellt avseende. Sjölivet skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar, och organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Som medlem i Sparreholms Båtklubb får du bl.a:

 • Tillgång till sjösättningssramp
 • Vinterförvaringsplats
 • El, dricksvatten och toatömning 
 • Tillgång till båtförsäkring via Svenska Sjö
 • Tidningen Båtliv

  Läs mer under rubriken Anläggnin gen

Vi bjuder in dig att lära dig mer om vår förening och våra aktiviteter här på vår hemsida.   Tveka inte att  kontakta oss   för att få mer information.

Nyheter

Miljö

22.06.2021 07:41

2389_miljoartikel SKBF.pdf (652,4 kB)

Läs mera

Förarbevis för småbåtar

03.06.2021 08:38

En kurs för dig som vill lära dig grunderna för navigation inomskärs och i lugna vatten, vilka lagar och regler som gäller till sjöss och vad du ska göra om olyckan är framme.

Kursen Förarbevis för småbåtar ger dig grundläggande kunskaper för att du ska känna dig säkrare och tryggare när du ger dig ut på sjön. Intyget ger dig möjlighet till rabatt på din båtförsäkring och oftast också ett krav för att hyra båt. 
Under kursen lär du dig bland annat praktiskt sjökortsarbete och metoder för navigering, sjövägsregler, lanternor, sjöräddning, sjömanskap, miljö, väder, säkerhet, förtöjning och sjukvård. Vi följer Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) kunskapskrav för förarbevis och har en certifierad ledare. Kursen genomförs i samarbete med Sparreholms Båtklubb. Efter kursen finns det möjlighet till examination vid ett separat tillfälle. Examinationsavgift 625 kronor plus 65 kronor för den Blå intygsboken tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning.

Kursstart: lördag 2 oktober klockan 10.00 i båtklubbens lokaler vid Sparreholms hamn
Kursledare: Astrid Kam
Kursavgift: 1600 kronor per person. I kursavgiften ingår navigationsutrustning och kurslitteratur.
Anmälan: senast  27 september på www.studieframjandet.se/sormland
Här är en länk direkt till ansökan: https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/oktober/forarbevis-for-smabatar/

Läs mera

Ny medlemsförmån.

27.04.2021 17:58

Se medlemsskap / Medlemsförmåner

                                  

Läs mera

Fixardagar 2021.

31.03.2021 19:45

Lördag:     15/5     KL.09.00 -14.00

Torsdag:   20/5     KL.17.00 - 22.00

Lördagen  29/5    KL. 09.00 - 14.00

Lördag:      5/6     KL.09.00 - 14.00

Lördag:   23/10    KL.09.00 - 14.00

Förändringar kan ske på grund av Covid-19.

Styrelsen.

 

 

Läs mera

Årsmöte

31.03.2021 19:42

Årsmöte för 2020 kommer att hållas utomhus vid klubbstugan Söndagen 30/5 Kl.14.00.

Vi reserverar oss för att förändring kan komma att ske på grund av pandemin.

Stryrelsen

Läs mera

Navigationsutbildning

03.02.2021 18:27

Navigationsskolan erbjuder Förarintygskursen för 845 kr (ord pris 1295 kr) och Kustskepparintygskursen för 1695 kr (ord pris 1995 kr) till Sparreholms båtklubbs medlemmar.

Det enda ni behöver göra är att ange Sparreholms båtklubbs namn i samband med att ni beställer kursen på hemsidan https://navigationsskolan.se

(https://navigationsskolan.se/forarintyg/) eller kustskepparintygskursen (https://navigationsskolan.se/kustskepparintyg/).

Om det dyker upp några frågor, så är ni varmt välkommna att kontakta.

 

Tim Svensson

Grundare, Navigationsskolan.se

Hemsida www.navigationsskolan.se

E-post hej@navigationsskolan.se

Tel 08-80 20 00

Mobil 0725-05 09 05

 

Läs mera