Välkommen till Sparreholms Båtklubb!

Föreningens ändamål och syfte är (hämtat ur stadgarna):

 • Att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande.
 • Att genom utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv ungdoms- och fritidsverksamhet.
 • Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
 • Att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionala förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
 • Att sjölivet skall inriktas på en utveckling av individer positivt såväl psykiskt som i socialt och kulturellt avseende. Sjölivet skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar, och organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Som medlem i Sparreholms Båtklubb får du bl.a:

 • Tillgång till sjösättningssramp
 • Vinterförvaringsplats
 • El, dricksvatten och toatömning 
 • Tillgång till båtförsäkring via Svenska Sjö
 • Tidningen Båtliv

  Läs mer under rubriken Anläggningen

Vi bjuder in dig att lära dig mer om vår förening och våra aktiviteter här på vår hemsida. Tveka inte att kontakta oss för att få mer information.

Nyheter

Årsmöte

10.12.2018 16:59

Årsmöte kommer att hållas i klubbhuset söndagen den 17/2 KL. 15.00.

 

Läs mera

Båtupptagning med kran.

31.08.2018 16:07

Lördagen 15/9 KL.09.00 finns möjlighet att få vara med att ta upp Båten med kran vid Brofästet (Industrivägen vägen till Fabriken)

Vid intresse ring Kjell Karlsson 070 5256220

Läs mera

Stöld i Båthamnen.

02.04.2018 11:00

Tyvärr har vi haft påhälsning på uppställningsplatsen av tjuvar i Båthamnen en båtmotor samt gasreglage har blivit stulet.

Ni som har båtar ligger på uppställningsplatsen kolla din båt.

Märk ditt vagn eller båthus med platsnr eller mobilnr så vi kan nå er om tjuven skulle vara framme igen.

 

 

Läs mera

Vårens fixardagar.

26.03.2018 19:35

Lördagen   28/4 KL.09:00-14:00.

Söndagen 13/5  KL.09:00-14:00.

Torsdagen 24/5  KL.17:00-22:00.

Lördagen    9/6  KL. 09:00-14:00.

Läs mera

Klubbhuset flyttat för att ge plats åt det nya.

26.03.2018 19:19

På onsdag börjar grävning för plattan till nya klubbhust, och i mitten av april hoppas vi att arbetet med plattan sätts igång.

 

Läs mera

Förtöj din båt rätt

22.03.2018 20:59

Förtöj båten så att med sträckt tågvirke, fören hamnar 30-40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det absolut inte går att dra in den ända intill bryggan! Använd en förtöjningslina från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna. Förtöjningslinorna skall vara så riktade att båten inte driver vare sig in eller ut från bryggan.

Tågvirket skall vara min Ø 12 mm av långfibrig polyester eller polyamid och försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador. Schackel och kaus rekommenderas, karbinhakar bör undvikas. Tågvirke av polypropylen (ljusblått) är inte lämpligt då det förstörs av UV-ljus.

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt, för att undvika skador ska linorna inte gå vinkelrätt ut från båten/bommen. Använd lämpliga fendrar på båtens sidor,

Förtöj beroende av båtens längd i förhållande till bommarna – om bommarna är längre än båten – kan något av alternativen 2 eller 3 användas, se bild nedan.

 

 

Läs mera