Välkommen till Sparreholms Båtklubb!

Föreningens ändamål och syfte är (hämtat ur stadgarna):

 • Att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande.
 • Att genom utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv ungdoms- och fritidsverksamhet.
 • Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
 • Att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionala förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
 • Att sjölivet skall inriktas på en utveckling av individer positivt såväl psykiskt som i socialt och kulturellt avseende. Sjölivet skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar, och organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Som medlem i Sparreholms Båtklubb får du bl.a:

 • Tillgång till sjösättningssramp
 • Vinterförvaringsplats
 • El, dricksvatten och toatömning 
 • Tillgång till båtförsäkring via Svenska Sjö
 • Tidningen Båtliv

  Läs mer under rubriken Anläggnin gen

Vi bjuder in dig att lära dig mer om vår förening och våra aktiviteter här på vår hemsida.   Tveka inte att  kontakta oss   för att få mer information.

Nyheter

Fixardagar 2023.

12.04.2023 07:50

29 april                           09.00-14.00

14 maj                            09.00-14.00

24 maj                            17.00-22.00

03 juni                            09.00-14.00

09 september                09.00-14.00 För dom som har båt på uppställningsplatsen.

16 september                08.00 Båtupptagning med Wille och traktor

07 oktober                     09.00-14.00 Ställa undan inför vintern

Läs mera

Svenska Båtunionen informerar

09.04.2023 21:39

https://gansub.com/t/v/0_MzUyODM3OTIxMDQ3Mg==/

Läs mera

Fiske i Båven

04.04.2023 09:33

Om du vill fiska i Norra Båven, löser man enklast fiskekort genom iFISKE.

Du kan även lösa dagkort för 30 kr och veckokort för 75 kr i kiosken Sparreholm som är öppen mellan 10 och 19 alla dagar.

https://www.sparreholmsbatklubb.se/nyheter/

www.ifiske.se/

Läs mera

Sjösättnings dag med traktor 2023.05.13.

04.04.2023 09:19

Gemensam sjösättnings dag med Wille och traktor, sker 2023.05.13. KL.08.00.

Bokning till Britt-Marie P. telefon 0702226322.

Läs mera

Sjösäkerhetsdag den 20 maj i Trosa

03.04.2023 09:55

Trosa båtklubb bjuder in till klubbens sjösäkerhetsdag den 20 maj.

Alla som är inblandade i sjöräddning och annan räddnings- och säkerhetsarbete på land kommer och visar upp sig.

Målet med dagen är att få upp folks kunskap och förståelse för sjösäkerhet och informera "hands on" på plats.

Trosa BK kommer även att visa deras ungdomsverksamhet med jollar i vattnet och på land. Klubbens miljöarbete kommer att belysas och att de återanvänder maskiner och utrustning så långt det går.

Plats: Hela hamnplanen i Trosa och även hamn och ån.

Tid:    klockan 11:00 – 16:00

De som visar upp sig är:

Sjöräddningen med tre båtar och en svävare
Kustbevakningen
Brandförsvaret med minst två stora bil och en mindre
Polisen
Missing People
Hemvärnet
Trosa kommun
Maus Brandsläckare
Lions Trosa
Civilförsvaret Trosa
Trosa Båtklubb med Miljövagn och Sublift
Sublift Swede Ship
Trosa Båt &Trailer
Handlare i Trosa

Välkomna önskar

Bengt Gyltman
Ordförande Trosa Båtklubb

Läs mera

Stöld på uppställningsplatsen

04.03.2023 13:24

Tråkiga nyheter.

Tyvärr har vi haft påhälsning på uppställningsplatsen natten till 2/3, staketet till höger om grinden är sönderklippt. Tyvärr är det två stycken utombordare stulna.

Alla bör kolla sina båtar.

Ägarna till dom stulna motorerna är kontaktade.

//Styrelsen

 

Läs mera
1 | 2 | 3 >>