Välkommen till Sparreholms Båtklubb!

Föreningens ändamål och syfte är (hämtat ur stadgarna):

 • Att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande.
 • Att genom utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv ungdoms- och fritidsverksamhet.
 • Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
 • Att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionala förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
 • Att sjölivet skall inriktas på en utveckling av individer positivt såväl psykiskt som i socialt och kulturellt avseende. Sjölivet skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar, och organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Som medlem i Sparreholms Båtklubb får du bl.a:

 • Tillgång till sjösättningssramp
 • Vinterförvaringsplats
 • El, dricksvatten och toatömning 
 • Tillgång till båtförsäkring via Svenska Sjö
 • Tidningen Båtliv

  Läs mer under rubriken Anläggnin gen

Vi bjuder in dig att lära dig mer om vår förening och våra aktiviteter här på vår hemsida.   Tveka inte att  kontakta oss   för att få mer information.

Nyheter

Båtupptagning med traktor.

03.08.2022 14:53

Wille står för upptagning med traktor lördagen 24/9 Kl.08.00.

Anmälan på sms på 0702226322

Läs mera

Båtiläggning med traktor

11.04.2022 19:24

Wille står för iläggning med traktor lördagen 14/5 Kl.08.00.

Anmälan på sms på 0702226322

Läs mera

Teckna en ny försäkring hos Svenska Sjö senast 31 mars 2022 och du får 20% rabatt

19.03.2022 11:21

svenskasjo.se/sbu2022-var?utm_source=B%C3%A5tliv&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_campaign=20procent

Läs mera

Fixar dagar i båthamnen 2022

28.02.2022 20:20

Alla medlemmar med bryggplats har arbetsplikt 10 timmar under säsong.

Alla medlemmar utan bryggplats har arbetsplikt 5 timmar under säsong

Fixardag lördagen   7/5  KL.09.00-14.00 gäller alla medlemmar.

Fixardag torsdag     19/5 KL.17.00-22.00 gäller alla medlemmar.

Fixardag söndagen  29/5 KL.09.00-14.00 gäller alla medlemmar.

Fixardag lördagen      11/6 Kl.09.00-14.00 gäller alla medlemmar.

Fixardag lördagen      17/9 KL.09.00-14.00 gäller alla som har vinter uppställnings plats.

Fixardag lördagen     22/10 Kl.09.00-14.00  gäller alla medlemmar.

Läs mera

Nytt medlemsregister.

27.01.2022 15:06

Styrelsen i Sparreholms båtklubb lägger upp ett nytt register för alla medlemmar, på grund av det kommer inbetalning för medlemmsskapet, bryggavgifter mm. bli försenat. 

Förhoppningsvis kommer det att skickas ut för betalning i mars i år istället för januari som varit brukligt.

Läs mera

Sjöfartsverket muddrar och hamnarna ökar kapaciteten

16.08.2021 14:26

Nyheter

Läs mera