GDPR

INTEGRITET (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Från och med 25 maj 2018 ersätter GDPR Personuppgiftslagen (PUL).

Sparreholms Båtklubb använder Svenska Båtunionens datasystem (BAS) för databehandling av medlemmarnas uppgifter.

Registrerade uppgifter är medlemmens:

* Namn

* Yrke

* Adress

* Telefonnummer

* E-Post

* Båtplats

* Båttyp och tillverkare med längd/bredd/djupgående/vikt.

* Motor typ / effekt

* Försäkringsbolag samt försäkringsnummer

Inga personnummer registreras och inga uppgifter lämnas till utomstående företag eller organisationer utöver till Svenska Båtunionen för distribution av medlemstidning (Båtliv) samt till Östra Sörmlands Båtförbund för att fastställa avgifter, baserat på antalet medlemmar, till Båtförbundet.