Avgifter

Att hålla vår anläggning i skicka kostar en hel del pengar. Även om vi tillsammans utför en hel del arbete vid våra fixardagar, så kostar material till bryggor, bommar och annat en hel del. Det finansieras genom våra avgifter:

Medlemsavgiften är 350:-/år
Båtplatsavgift 1350:-/år
Vinteruppställningsplats avgift. 3.meters/bredd 300:-, 4.meters/bredd 400:-, 5.meters/bredd 500:-

 

 

Städavgift: För de som enbart är medlemmar i båtklubben är städavgiften 200:-/år. För de som även har en båtplats är städavgiften 400:-/år. Denna summa återfås om man deltar i de så kallade ”Fixardagar” som anordnas nere vid båthamnen, eller att man åtar sig en ”jourvecka” med skötsel av hamnanläggningen under en sommarvecka.

Desposition för nyckel: Alla medlemmar har rätt att kvittera ut en egen nyckel till bryggor, toalettömningen och uppställningsplatsen. I samband med att nyckeln kvitteras ut tar klubben ut en depositionsavgift på 250:- som återfås när nyckeln lämnas tillbaka.
 
Tagg till upptagningsrampen: Alla medlemmar kan få en tagg för att låsa upp bommen vid iläggnings-/upptagningsrampen. Detta sker när medlemsavgiften plus 150:- för taggen är betald.