Regler hamnområdet

 • Andrahandsuthyrning av båtplats, får endast ske till medlem i båtklubben. Du som står för båtplatsen är ansvarig för vakthållningen, samt anmälan till styrelsen.
 • Uppsägning av båtplats skall ske senast 31 december.
 • För alla medlemmar gäller arbetsplikt med 5 tim/år, medlemmar med båtplats gäller 10 timmar/år. /enl.årsmötetsbeslut/
 • Som medlem har du möjlighet till uppläggningsplats mot en avgift, beronde på båtens täckningsbred under vinterhalvåret.
 • Sommaruppläggning kan medges max 1 år efter anmälan till styrelsen, därefter uttages en avgift på 2000:- / säsong.
 • Elen är avstängd på uppställningsplatsen under tiden 1 december till 1 mars.
 • Styrelsen har rätten att anvisa lämplig båtplats efter båtens storlek, samt vid båtbyte.
 • Alla båtar i båthamnen skall vara försäkrade.
 • Miljöfarligt avfall skall sorteras i miljöboden.
 • Hushållsoppor läggs i sopcontainer.
 • Toa-sugen får endast användas enligt anvisning.
 • Båtklubbens båttrailers får endast användas inom kommunen.
 • Fiske och Bad inom hamnområdet är förbjudet.
 • Rensning av fisk får endast ske på rostfria diskbänken.
 • Parkering vid upp- och nedläggningsrampen är förbjuden.
 • 3 knop gäller inom hamnområdet ut till Granholmen.
 • Alla medlemmar är skyldiga att ta hand om sitt täckmateriel samt märka båtvagn med kvitto på betald uppställningsplats.
 • Du som trailar din båt parkera på grusplan innan båtklubben.
 • Hundar ska vara kopplade inom hamnområdet.
 • Tillgång till klubbhuset har alla medlemmar under perioden 1 mars till 31 novmber.
 • Avfallshanteringsplan finns att läsa i klubbhuset.
 • Laddning av batterier på bryggor max 48 tim.
 • När du övernattar i båten vid bryggan, kom ihåg att meddela nattvakten.