Regler hamnområdet

 • Andrahandsuthyrning av båtplats, får endast ske till medlem i båtklubben. Du som står för båtplatsen är ansvarig för vakthållningen, samt anmälan till styrelsen.
 • Uppsägning av båtplats skall ske senast 31 december.
 • För alla medlemmar gäller arbetsplikt med 5 tim/år, medlemmar med båtplats gäller 10 timmar/år. /enl.årsmötetsbeslut/
 • Som medlem har Du tillgång till uppläggningsplats under vinterhalvåret.
 • Sommaruppläggning kan medges max 1 år efter anmälan till styrelsen, därefter uttages en avgift på 2000:- / säsong.
 • Styrelsen har rätten att anvisa lämplig båtplats efter båtens storlek, samt vid båtbyte.
 • Alla båtar i båthamnen skall vara försäkrade.
 • Miljöfarligt avfall skall sorteras i miljöboden.
 • Toa-sugen får endast användas enligt anvisning.
 • Båtklubbens båttrailers får endast användas inom hamnområdet.
 • Fiske och Bad inom hamnområdet är förbjudet.
 • Parkering vid upp- och nedläggningsrampen är förbjuden.
 • 3 knop gäller inom hamnområdet ut till Granholmen.
 • Alla medlemmar är skyldiga att ta hand om sitt täckmateriel.