Anläggningen

Bryggor

Vid vår båthamn finns det tre bryggor, med totalt 151 platser. Det finns två olika storlekar med Y-bom. 148 st platser med Y-bommar längd 8 meter respektive 6 meter långa. På bryggändar finns 3 st ” husbåtsplatser”.

Servicebrygga
Vid anläggningen har vi en servicebrygga, som kan användas för i- och urlastning. Där kan du också fylla på färskvatten, tömma din latrin. Vid servicebryggan kan du också utföra enklare reparationer. Eluttag finns i pumprummet och på latrinbod. Servicebryggan är inte tänkt som en permanent bryggplats. Du får inte lämna och låsa båten vid servicebryggan.

Gästbrygga
Våra gäster är välkomna att använda insidan av servicebryggan och kajen som gästbrygga.

Förtöjning

Du måste förtöja din båt på rätt sätt, för att det inte ska skada grannens båt eller anläggningen.

Gemensam utrustning

Vid anläggningen finns en del gemensam utrustning som båtklubbens medlemmar får låna och hyra.

 • Handdragen båtkärra
 • Bildragen båttrailer
 • Högtryckstvätt
 • Roddbåt
 • Brandsläckare på bryggor i klubbstugan och bryggboden
 • Elektrisk dränkbar länspump i bryggboden
 • Sjukvårdslåda i klubbstugan
 • Hjärtstartare på toalettvägg
 • Möjlihet att hyra partytält.
 • Diesel värmare.
 • Bord och stolar.

Klubbstugan

Klubbstugan används för båtklubbens styrelsemöten, vid fixardagar och vid vakthållningen. Alla medlemmar har tillgång till klubbstugan from.1 april-30 november. Medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen om behov finns att hyra stugan.
 

Miljöbod

Vi har en miljöbod där du kan ställa in miljöfarligt avfall, såsom batterier, färg, spillolja och dylikt. Miljöboden är förstås låst, men medlemsnyckeln passar.
 

Sopor

Vid anläggning finns en container för hushållssoppor, samt ett antal papperskorgar med lock. Containern finns på plats under båtsäsong, mellan april – oktober.
 

Parkering

Det finns gott om parkeringsplatser vid båthamnen, men vid högsäsong kan det ändå bli trångt. Därför är det viktigt att vi tar hänsyn och parkerar på ett förnuftigt sätt. Du får köra ner och lasta i och ur din bil, men sedan vill vi att du i första hand använder grusplanen ovanför fotbollsplanen som parkeringsplats. Särskilt om du har en trailer kopplad på bilen. Dock är det parkeringsförbud längs hela rampen, vändplanen och skogsvägen.
 

Uppställningsplats

Vi har ett begränsat antal uppställningsplatser som är avgiftsbelagda, på betald plats kan endast medlem parkera sitt fordon sommartid. Uppställningsplatsen hålls låst hela året. Det finns tillgång till el och vatten på uppställningsplatsen sommartid, elen är avstängd december,januari och februari.
 

Upptagningsramp

Vid båthamnen finns en låst upptagningsramp, som får nyttjas fritt av medlemmar. Rampen är drygt 4 meter bred med betongplatta (4 x10 m). Vid normalvattenstånd slutar rampen vid 1,5 meter djup.

Om någon av våra gäster behöver låna rampen, ta kontakt med styrelsen.