Säkerhet

Ansvar och försäkringar

Båtklubben har vi tillsammans – alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för klubbens anläggning och drift.

Båtklubben har en försäkring som täcker anläggningen och gemensamma aktiviteter. Din egen båt måste du dock försäkra själv. Båtklubbens försäkring täcker inte någonting som rör din egen båt, även om den förvaras bakom lås och bom.

Här tipsar vi om försäkringsbolag du kan vända dig till:

Svenska sjö (Svenska Båtunionens eget försäkringsbolag)

Vakthållning

Tack vare att vi har vakthållning i båthamnen, så har vi klarat oss väldigt bra från stölder och skadegörelse. Alla medlemmar som har båtplats måste hjälpas åt med vakthållningen. Styrelsen upprättar varje år en vaktlista där det framgår vilka pass du har. Utebliven vakthållning debiteras straffavgift.

Förtöj din båt rätt

Förtöj båten så att med sträckt tågvirke, fören hamnar 30-40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det absolut inte går att dra in den ända intill bryggan! Använd en förtöjningslina från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna. Förtöjningslinorna skall vara så riktade att båten inte driver vare sig in eller ut från bryggan.

Tågvirket skall vara min Ø 12 mm av långfibrig polyester eller polyamid och försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador. Schackel och kaus rekommenderas, karbinhakar bör undvikas. Tågvirke av polypropylen (ljusblått) är inte lämpligt då det förstörs av UV-ljus.

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt, för att undvika skador ska linorna inte gå vinkelrätt ut från båten/bommen. Använd lämpliga fendrar på båtens sidor,

Förtöj beroende av båtens längd i förhållande till bommarna – om bommarna är längre än båten – kan något av alternativen 2 eller 3 användas, se bild nedan.