Säkerhet

Ansvar och försäkringar

Båtklubben har vi tillsammans – alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för klubbens anläggning och drift.

Båtklubben har en försäkring som täcker anläggningen och gemensamma aktiviteter. Din egen båt måste du dock försäkra själv. Båtklubbens försäkring täcker inte någonting som rör din egen båt, även om den förvaras bakom lås och bom.

Här tipsar vi om försäkringsbolag du kan vända dig till:

Svenska sjö (Svenska Båtunionens eget försäkringsbolag)

Vakthållning

Tack vare att vi har vakthållning i båthamnen, så har vi klarat oss väldigt bra från stölder och skadegörelse. Alla medlemmar som har båtplats måste hjälpas åt med vakthållningen. Styrelsen upprättar varje år en vaktlista där det framgår vilka pass du har. Utebliven vakthållning debiteras straffavgift.