Fixardagar

26.02.2024 20:03

 

Fixardagar under 2024.

Medlemmar som har bryggplats har arbetsplikt på 10 timmar per säsong för att få tillbaka sin städavgift. på 400:-

Medlemmar utan bryggplats har arbetsplikt på 5 timmar per säsong för att få tillbaka sin städavgift på 200:-

Lördagen  27/4 Kl.09.00-14.00.

Söndagen 12/5 Kl.09.00-14.00.

Torsdagen 23/5 Kl.17.00-22.00.

Lördagen    8/6  Kl.09.00-14.00.

Lördagen    7/9  Kl.09.00-14.00. För dom som använder uppställningsplatsen.

Lördagen   5/10 Kl.09.00-14.00.