Välkommen till Sparreholms Båtklubb!

Föreningens ändamål och syfte är (hämtat ur stadgarna):

 • Att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande.
 • Att genom utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv ungdoms- och fritidsverksamhet.
 • Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
 • Att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionala förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
 • Att sjölivet skall inriktas på en utveckling av individer positivt såväl psykiskt som i socialt och kulturellt avseende. Sjölivet skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar, och organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Som medlem i Sparreholms Båtklubb får du bl.a:

 • Tillgång till sjösättningssramp
 • Vinterförvaringsplats
 • El, dricksvatten och toatömning 
 • Tillgång till båtförsäkring via Svenska Sjö
 • Tidningen Båtliv

  Läs mer under rubriken Anläggnin gen

Vi bjuder in dig att lära dig mer om vår förening och våra aktiviteter här på vår hemsida.   Tveka inte att  kontakta oss   för att få mer information.

 

Nyheter

Betala medlemsavgift via E-faktura

20.03.2024 11:06

Medlem som önska få E-faktura skall logga in på sin internetbank, välja Anslut/Anmäl e-faktura, söka upp "SBU Båtklubbar via Billecta", uppge klubbens E-faktura ID  23212892 tillsammans med sitt medlemsnummer och epostadress.

 

Läs mera

Fixardagar

26.02.2024 20:03

 

Fixardagar under 2024.

Medlemmar som har bryggplats har arbetsplikt på 10 timmar per säsong för att få tillbaka sin städavgift. på 400:-

Medlemmar utan bryggplats har arbetsplikt på 5 timmar per säsong för att få tillbaka sin städavgift på 200:-

Lördagen  27/4 Kl.09.00-14.00.

Söndagen 12/5 Kl.09.00-14.00.

Torsdagen 23/5 Kl.17.00-22.00.

Lördagen    8/6  Kl.09.00-14.00.

Lördagen    7/9  Kl.09.00-14.00. För dom som använder uppställningsplatsen.

Lördagen   5/10 Kl.09.00-14.00.

Läs mera

Sjösättning och upptagning med traktor

30.01.2024 15:45

Sjösättning med traktor kommer att ske lördagen den 11 maj.

Preliminär upptagningsdag lördagen 14 september.

Som vanligt är det William Mählqvist som kör.

Läs mera

Svenska Båtunionen informerar

09.04.2023 21:39

https://gansub.com/t/v/0_MzUyODM3OTIxMDQ3Mg==/

Läs mera

Fiske i Båven

04.04.2023 09:33

Om du vill fiska i Norra Båven, löser man enklast fiskekort genom iFISKE.

Du kan även lösa dagkort för 30 kr och veckokort för 75 kr i kiosken Sparreholm som är öppen mellan 10 och 19 alla dagar.

https://www.sparreholmsbatklubb.se/nyheter/

www.ifiske.se/

Läs mera

Stöld på uppställningsplatsen

04.03.2023 13:24

Tråkiga nyheter.

Tyvärr har vi haft påhälsning på uppställningsplatsen natten till 2/3, staketet till höger om grinden är sönderklippt. Tyvärr är det två stycken utombordare stulna.

Alla bör kolla sina båtar.

Ägarna till dom stulna motorerna är kontaktade.

//Styrelsen

 

Läs mera
1 | 2 | 3 >>