Nytt medlemsregister.

27.01.2022 15:06

Styrelsen i Sparreholms båtklubb lägger upp ett nytt register för alla medlemmar, på grund av det kommer inbetalning för medlemmsskapet, bryggavgifter mm. bli försenat. 

Förhoppningsvis kommer det att skickas ut för betalning i mars i år istället för januari som varit brukligt.