Klubbröken tänd för rökning på fixardag.

16.03.2020 10:46

På fixardagen söndagen 24/5 kommer röken att vara tänd för medlemmar som vill prova röken.

Anmäl er vad ni vill röka och hur mycket, senast fredagen 22/5 på 0705256220.