Fixardagar 2021.

31.03.2021 19:45

Lördag:     15/5     KL.09.00 -14.00

Torsdag:   20/5     KL.17.00 - 22.00

Lördagen  29/5    KL. 09.00 - 14.00

Lördag:      5/6     KL.09.00 - 14.00

Lördag:   23/10    KL.09.00 - 14.00

Förändringar kan ske på grund av Covid-19.

Styrelsen.