Fixar dagar i båthamnen 2022

28.02.2022 20:20

Alla medlemmar med bryggplats har arbetsplikt 10 timmar under säsong.

Alla medlemmar utan bryggplats har arbetsplikt 5 timmar under säsong

Fixardag lördagen   7/5  KL.09.00-14.00 gäller alla medlemmar.

Fixardag torsdag     19/5 KL.17.00-22.00 gäller alla medlemmar.

Fixardag söndagen  29/5 KL.09.00-14.00 gäller alla medlemmar.

Fixardag lördagen      11/6 Kl.09.00-14.00 gäller alla medlemmar.

Fixardag lördagen      17/9 KL.09.00-14.00 gäller alla som har vinter uppställnings plats.

Fixardag lördagen     22/10 Kl.09.00-14.00  gäller alla medlemmar.